Lasten toimintaterapia

Tarjoan lasten toimintaterapiapalveluita yksityisenä palveluntuottajana. Olen toiminut lasten toimintaterapeuttina valmistumisestani (2005) lähtien. Olen työskennellyt alkuun Keravan kaupungilla, josta siirryin Nurmijärven kuntaan 2007. Kunnasta siirryin Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelukseen. Työni on ollut moniammatillista yhteistyötä perheiden tukemiseksi sekä lasten toimintaterapian arviointi- ja terapiatyötä. Ennen toimintaterapeutiksi valmistumistani olen ollut töissä päiväkodissa, kehitysvammaisten asuntolassa ja mielenterveystyön tukipisteessä.

Olen toimintaterapeutin työssäni pitänyt yllä ja kehittänyt osaamistani täydennys- ja lisäkoulutuksilla arviointi- ja terapiamenetelmien sekä itsen kehittämisen alueilla. Olen käynyt NLP:n perus- ja jatkokurssin (NLP Master Practitioner) 2008-2009. Valmistuin YAMK toimintaterapeutiksi 2018 kuntoutuksen ohjelmasta. Olen käynyt Sensorisen integraation opinnoista A- ja B-osan. Lisäksi olen suorittanut kokonaisvaltaisen lapsijoogaohjaajan teoriaooinnot sekä käytännön kokeen. 

Lasten toimintaterapia on kuntoutusmuoto, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen. Toimintaterapiassa löydetään yhdessä ratkaisuja arjen haastaviin tilanteisiin sekä tuetaan lapsen kasvua ja kehitystä yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaan. Tarjoamastani toimintaterapiasta on apua silloin, kun lapsella tai nuorella on vaikeuksia esimerkiksi: Leikissä, toiminnanohjauksessa, kehonhahmotuksessa, sensomotoriikassa,  näönvaraisessa hahmottamisessa, tarkkaavaisuuden säätelyssä, sosiaalisessa osallistumisessa, itsetunnossa tai arkiympäristössä toimimisessa. Toimintaterapian alussa laaditaan yhdessä lapsen tai nuoren ja lähipiirin kanssa tavoitteet, jotka voivat liittyä esimerkiksi itsestä huolehtimiseen, leikkiin, koulunkäyntiin tai vapaa-aikaan. 

Toimintaterapia on tavoitteellista leikkiä ja toimimista lapsilähtöisesti, hänen mielenkiintojaan kuunnellen. Menetelminä voidaan käyttää esimerkiksi luovia toimintoja, pelejä, liikunnallisia leikki-tilanteita ja rakentelua. Terapiassa toiminta on lapselle hauskaa, sopivan haastavaa ja onnistumisen kokemuksia antavaa. Itsetunnon vahvistaminen ja osallisuuden lisääminen lapselle merkityksellisissä toiminnoissa on mielestäni erityisen tärkeää.

PALVELUT

- Olen tehnyt Kelan kanssa sopimuksen lasten vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen toteuttamisesta Nurmijärven ja Tuusulan toimipisteissä 1.1.2023-31.12.2024, alueella 3 Keski-Uusimaa, tämän jälkeen 2 optiovuotta. Kelan sopimus kattaa myös koti-, päiväkoti-, koulu- sekä arkiympäristökäynnit.

- Sopimukseni HUS-yhtymän kanssa on voimassa 31.12.2024.

- Sopimukseni Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kanssa on voimassa 1.3.22 - 29.2.24.

- Käytössäni on Toimintaterapia Huiskeen tilat Klaukkalassa, Nurmijärvellä ja Lasten terapia Palikoiden tilat Tuusulassa. 

-Toimintaterapia voi toteutua vastaanotto-, koti-, päiväkoti tai koulukäynteinä, maksusitoumuksen ja sopimuksen mukaan.

- Tarjoan toimintaterapiaa myös konsultaatiotyyppisesti, tässä minulla on taustalla vankka kokemus arviointi- ja ohjaustyöstä lapsiperheiden parissa.

- Tarjoan palvelua suomen ja englanninkielellä.

Lisätietoa ja apua arkeen löydät seuraavien linkkien takaa:

Jaa tämä sivu